ثبت درخواست ویزیت

با چند کلیک ساده تنها در یک دقیقه وقت تعیین کنید .

از مزیت های این طرح می توان به کاهش هزینه ها،جلوگیری از ازدحام در مراکز درمان و مطب ها و همچنین پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیردار اشاره نمود.