درمان بیماریهای نشیمنگاهی و مقعدی لیــــزر سریـعترین و بهتریــن روش درمانــی

مرور رده

فیستول مقعدی

انواع فیستول و فیستول مقعدی

فیستول در صورت ابتلا به انواع فیستول به پزشک مراجعه کنید تا از عوارض آن دور بمانید. فیستول به معنی اتصال غیرطبیعی دو ارگان از بدن است که می‌تواند…