درمان بیماریهای نشیمنگاهی و مقعدی لیــــزر سریـعترین و بهتریــن روش درمانــی

مرور رده

سوالات سایر بیماریهای مرتبط

پرسش و پاسخ درباره سایر بیماریهای مرتبط با مقعد و نشیمنگاه

آیا استرس باعث اسهال می‌شود؟

من خیلی استرسی و مضطرب هستم، همیشه و اکثر اوقات دل پیچه دارم و یا اسهال میشم. میخواستم ببینم آیا استرس باعث اسهال بودنم شده؟ اصلا ربطی به هم دارن؟